Peter Job Beheer B.V.
 
Oosteinde 82
2548 AM 's-Gravenhage
Mobiel : 06-12460096
Website : www.peterjob.nl
E-mail : info@peterjob.nl

KvK 's-Gravenhage 51043238
IBAN NL93 RABO 0145702081
BTW NL8230.58.876.B01

  


De vennootschap heeft ten doel:

Het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen;

Het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;

Het beleggen in registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden al of niet met zakelijke of persoonlijke zekerheid, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden en het verstrekken van periodieke uitkeringen;

Het uitvoering geven aan een pensioenregeling;

Het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin.
 
 
 

Voor informatie kunt u contact opnemen met Peter Zuurmond.

Telefoon 06-12460096 of e-mail info@peterjob.nl